Phạm Thiên Thư

Tình Thầm

sáng cùng anh em
vào non đẵn trúc
về cất lều tranh
bên dòng suối lục
rồi qua nương trà
bẫy chim dồng dộc
đêm khuya rượu cần
nhóm lửa tán dóc
tình đời phù vân
nghĩ gì thêm nhọc
ngâm thơ dạo cầm
đợi ma tri âm
đùa chơi hư ảo
yêu em hương trầm

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Thầm"