Phạm Thiên Thư

Sao Khuya

Thức giấc ta nhìn em
Long lanh ngoài cửa sổ
Hạt lệ xanh thiên cổ
Sáng giữa vầng đêm đen
Ngôi sao hình như quen
Ướp trong lòng thơ cũ
Dường có chi ấp ủ
Đậu thơm nhành hoa sen.
Thầm lặng ta nhìn em
Đâu phải nhờ khung cửa
Cùng trong niềm chất chứa
Ơi! Hạt nước nhiệm huyền.
Em đâu phải là em
Mà nỗi niềm ta đó
Này - hỡi em nho nhỏ
Hay là trái tim ta
Em trong giải thiên hà
Ta trên bờ sự thật
Kể chi còn - chi mất
Giao cảm làn tinh ba .
Giữa em và giữa ta
Cách ngàn năm ánh sáng
Hữu hạn cùng vô hạn
Long lanh - một chữ hòa .

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sao Khuya"