Phạm Thiên Thư

Bờ Suối

bông tiểu trâm vàng
bên bờ suối nhỏ
chúng mình chiều nọ
ngó mây lang thang
ngồi bên bờ suối
óng ánh tơ vàng
chiều nay bờ suối
chùm bông nở hoang
anh cầm hạt sỏi
hai hạt rêu vàng
ném vào lòng suối
nước dài mang mang

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bờ Suối"