Phạm Thiên Thư

Bâng Khuâng

chồng em khắt khe
không cho em về
nhớ mẹ quê xa
xanh xao vườn cải
nhớ anh thôn hoa
vất vương nắng tái
nghĩ ai còn chờ
lòng sao ái ngại
vin chùm hoa dại
chiều nay bâng khuâng
mình gái có chồng

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bâng Khuâng"