Phạm Văn Tiên

Khung Trời Tuổi Nhỏ

Đồng sau,
Hàng mầu thẳng tắp.
Một vài cây bắp đơm bông,
Những cây bắp lù được ông nội lấy
Giống từ vụ mùa năm trước, năm nay đem trồng.
Con sông,
Cạn ròng trước ngõ.
Chiều chiều xấp nhỏ rủ nhau
Mò tôm, bắt cá thay rau vườn nhà.
Một thời ấu thơ đến giờ vẫn nhớ-hồn quê.
Bên nhà,
Cô bé cùng lớp
Mỗi sáng xách cặp sang kêu:
Đường đi đến trường bao nhiêu cầu khỉ!
Tay ta nắm. Miệng ta hò. Khó gì cũng qua.
Trường xưa,
Mái lá lưa thưa.
Gặp mùa gió chướng hay mưa,
Đường đê trơn ướt tôi đưa em về.
Ướt cả bờ vai. Ướt đôi mắt bé, tôi thương.

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khung Trời Tuổi Nhỏ"