Phan Anh Dũng

Gởi người . .

Gởi người . . .
(Cảm hứng nhân đọc hai bài thơ Ngùy Ơi của Tâm Vô Lệ
và bài thơ đáp Tim Ơi ... của nhà thơ Trần Huy Sao)
(tặng Tâm Vô Lệ – Trần Huy Sao)
Đành thôi,
đến cuối cuộc đời
kiếp rau răm phải
chịu đời đắng cay
Nợ duyên
chỉ có ngần này
biết thân,
đâu dám . . . tỏ bày.
Chỉ than!
Cho dù
bật nắp áo quan
tình xưa
cũng đã
lụn tàn
ngày vui!
Chia tay
khép mắt ngậm ngùi
Ngoái trông dư ảnh . . .
Trời ơi!
nát lòng
Lá thu
vàng nỗi nhớ mong
gởi hương cho gió
gởi lòng cho ai?
Bàn tay thiếu
một bàn tay
Làm sao níu được
tháng ngày bên nhau?
Thôi đành
ôm
hết
niềm đau . . .

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gởi người . ."