Phan Anh Dũng

Biển, Em, Niềm Nhớ

biển một bên, bóng một bên
vắng em, chiều buồn đến sợ
tim đau theo triều sóng vỡ
tay tìm, chẳng gặp bàn tay
biển bên kia bóng bên này
nhớ ơi chiều xưa hò hẹn
tóc bay, dáng nhỏ ngoan hiền
nghe ta kể đời chinh chiến
tóc bay, dáng nhỏ ngoan hiền
bên ta gọi mùa xuân đến
chiều nay một mình qua biển
nắng soi chiếc bóng đổ dài
buồn dâng trùng trùng theo sóng
bàn tay . . . thiếu một bàn tay
buồn ta sóng cũng thở dài
bỏ bờ ra đi . . . đi mãi

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biển, Em, Niềm Nhớ"