Phan Anh Dũng

Biển Chiều Bên Em

Biển bên kia, em bên này
có nhau, chiều vàng rạng rỡ
tung tăng bên triều sóng vỗ
bàn tay nắm lấy bàn tay!
biển bên kia, em bên này
sóng vui hát lời tình tự
gió đùa tóc mượt bay bay
nghe ta kể đời quân ngũ
gió đùa tóc mượt bay bay
gợi ta những mùa xuân cũ
hải âu đùa vui mặt biển
long lanh em ngước mắt nhìn
em ơi, em là sóng biếc
ôm hoài bờ biển: tình anh

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biển Chiều Bên Em"