Phan Anh Dũng

Bài thơ gởi Trúc

Nhỏ ơi,
từ độ gặp người
ta lao đao giữa nụ cười hồn nhiên
Nhỏ ơi,
từ thuở biết em
ta băn khoăn mãi,
những đêm đợi chờ
Nhỏ ơi,
từ buổi hẹn hò
ta yêu như chửa . . . bao giờ biết yêu
Nhỏ ơi, . . .

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài thơ gởi Trúc"