Phan Anh Dũng

Bài thơ dang dở

vì thiếu bụi lục bình
trôi trên con sông nhỏ
vì nhớ bông súng đỏ
nên bài thơ . . . dở dang
còn đâu điên điển vàng
trên cánh đồng mùa nước
thiếu dáng em tóc mướt
hồn thơ vụt chết oan
thiếu cầu nhỏ bắt ngang
con kênh ngừng chuyển động
thiếu hàng dừa soi bóng
thơ gãy vụn . . . từng dòng
thiếu mùi khói đốt đồng
thơm lừng trời nắng hạ
thiếu bếp chiều khói tỏa
bài thơ . . . mãi chưa xong

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài thơ dang dở"