Phạm Văn Tiên

Xuân Sớm

 Mình đi cách biệt sơn hà
Nhớ cho ta vẫn ở nhà đợi trông
Mình đi cách trở núi sông
Nhớ cho ta vẫn chờ mong người về
Mai vàng nở đón xuân tê
Cành xuân--người ấy có nghe nặng đầy?
Nhủ lòng ta đón xuân đây
Mừng xuân đến trước xuân này xuân chung
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuân Sớm"