Nguyên Thạch

Sông Xưa


Tôi trở về đây bến sông xưa
Một chiều thu rũ lá đong đưa
Bờ tre nghiêng ngả theo gió cuốn
Uốn mình rũ rượi những hàng dừa.

Đời đã cuốn trôi theo cơn lốc
Đâu thuở thanh bình dấu ái xưa!
Cả khối nhân gian chìm oan nghiệt!
Quê hương ơi hỡi yên bình chưa?

Bến cũ đò đưa khách qua sông
Nằm trơ thân mục phơi giữa dòng
Sông nay khô cạn đâu con nước?
Khách chẳng cần đò đưa qua sông.

Hoang vu khô cạn cảnh tiêu điều
Giữa dòng tôi đếm bước cô liêu
Cánh đồng chìm ngập trong hanh nắng
Hồn hoang nghiêng ngả bước liêu xiêu.

Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Sông Xưa"