Ngã Du Tử

Gieo Giữa Ngày XuânChén trà thơm vỗ về ta từ thuở
Lỡ hàn vi em chỉ chút ngậm buồn
Áo xiêm mặc, lúc bình minh vừa mọc
Giữa đứng trưa, Tình thao thức gọi nguồn
 
Dù biết vậy lòng cúi đầu thâm tạ
Ân sũng nào cũng hướng một đường mây
Áo tân khoa đã từ khước một ngày
Vẫn yêu mến như ngày mùa thất bát
 
Và như thể, đời vẫn còn bát ngát
Mùa xanh ngon còn rộng lắm non nhà
Văn một đời vẫn tha thiết ngân nga
Lòng đã chọn khi thất thời lập chí
 
Ly café lúc mặt trời bất ý
Thưởng hương thơm, mơ nắng mới khơi nguồn
Ta thương lắm một thời xuân quá khứ
Nỗi niềm riêng còn vọng một cung buồn
 
Mơ đại hải dạo cùng thuyền văn bút
Cảm một đời, trời đất cũng nôn nao
Lòng còn tưởng trà vỗ về hy vọng
Bài thơ xuân làm lặn sóng ba đào
 
 NGÃ DU TỬ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Gieo Giữa Ngày Xuân"