Đuyên Hồng

Mùi Gạo Mới


Cái chổi rơm thơm mùi lúa mới
Bà bện chiều nay cháu quét ngõ sân
Mùi gạo thơm mùi cả rô đồng
Một bữa tối ngày mùa vui biết mấy
 
Bàn chân mẹ nắng mưa bươn chải
Ngày mùa vui gánh lúa nặng đòn cong
Bàn tay cha chai sạn đã phồng
Thêm bó rạ đông sang làm đệm ấm
 
Đám gà tơ  cục tác dăm bảy bận
Má hồng tươi gạ lũ trống ngoài sân
Đám vịt con hì hụp kiếm thức ăn
Ao trước cửa nổi thêm vài bóng cá
 
Trời nhạt nắng hơi lạnh về đâu đó
Rau cải nhà mẹ bán chợ đầu hôm
Áo cho con thay chiếc đã sờn
Đôi dép mới anh cười đường tới lớp
 
Con lợn éc đòi ăn buồn não ruột
Giáp vụ về đói đứt bữa thường niên
Quả mướp khô bâu đặc lũ kiến đen
Ong tìm mật mùa nhãn hoa thưa thớt
 
Lúa con gái trổ đòng trong sấm chớp
Hoa gạo đỏ đường chỉ thiếu bữa cơm
Mẹ bảo con ráng đợi đến vài hôm
Mùi gạo mới ngủ vẫn còn mơ mãi… 
28 October 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mùi Gạo Mới"