Ngã Du Tử

NGHIỆM THẾ THƯỜNG


Thời giả tạo người tài mai danh ẩn…
Gió trăng mây làm bạn với sông hồ
Ngày lặng ngắm những ngậm ngùi nhân thế
Đêm yên lành suy nghiệm những tung hô
 
Không lạ nữa cuộc nhiễu nhương thế sự
Đuốc non sông u ám lẫn mơ hồ
Tiếng rêu rao ngọt bùi quanh miếng thịt
Lắm anh tài lạc nẻo chợ, bơ vơ
 
 Thời mạc vận về tựa lưng cùng núi
Ngắm cây cao đùa với gió ơ hờ
Giả từ phố với thị phi trùng điệp
Thương nước non mắt nhỏ lệ thành thơ
 
Ngày từng trải bước chân hoang khắp chốn
Rõ mắt đời đục quánh những tròng ngươi
Dẫu yêu lắm cũng đành mang thao thức
Chẳng phân bua chuyện thua được cuộc người
 
Áo dâu bể sẽ có ngày rách toạc
Sẽ phơi trần sự thật những vai u
Và dự báo loài rắn nào lên kiệu
Cũng chào thua vì giông tố mịt mù
 
Ngã Du Tử

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "NGHIỆM THẾ THƯỜNG"