PEARL

Thao Thức


Đêm buồn buông tiếng thở dài


Rèm thưa che nỗi ưu hoài nhớ ai.


Giấc nồng chưa dỗ đã phai


Chong đôi mắt thẳm quắt quay mở bừng.


Ngoài hiên từng giọt mưa rưng


Rơi vào tâm khảm, lạnh từng niềm riêng.


Trở mình xua những luỵ phiền


Mà sao khó quá , lòng miên man sầu.


Đếm ngàn con số mong sao


Giấc ngủ tìm đến, dạt dào mộng ngoan.


Thế mà ý nghĩ đi hoang


Một đêm thao thức võ vàng ...nhớ nhung.


 


PEARL

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 6 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Thao Thức"