PEARL

Cảm Ơn Đấng Sinh Thành 

Cảm ơn Mẹ hơn chín tháng cưu mang
Sinh ra con vào chiều vàng nắng Hạ
 Và đặt tên , một loài hoa rất lạ
Nhưng thân quen với tất cả học trò.
 
Cảm ơn Ba truyền cho dòng máu đỏ
Ngấm sâu vào từng  mạch nhỏ buồng tim
Thắp sáng lên ngọn lửa rực trong đêm
Tình yêu thương , nghĩa nhân , lòng bác ái.
 
Cảm ơn đấng sinh thành đã không ngại
Mẹ vượt biển đông , Ba dựng mái lều
Xây hạnh phúc trên nền tảng thương yêu
Con lớn lên tinh khôi không tì vết.
 
Cảm ơn  những  gì Ba Mẹ thêu dệt
 Viễn cảnh tương lai tươi vệt sắc màu
Đối với con , Ba Mẹ - niềm tự hào
Ánh sao sáng rọi soi đời trăm ngả.
 
Cảm ơn Ba Mẹ cho con tất cả
Hình hài , cuộc sống và những tình thương
Dẫu mai đây có thay đổi không lường
Nghĩa sinh thành mãi  vương  trong tâm khảm.
 
PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Cảm Ơn Đấng Sinh Thành"