Nguyễn Văn Thái

NGÓNG THUNắng ỉu hè xa xác phượng rơi
Chân mây vời vợi bóng chim trời
Cuối ngày mưa đổ lên hương nhớ
Hiu hắt dòng quê vất vưởng trôi
 
Thả gió heo may ước vọng chờ
Hoa cau ngào ngạt ướm thu mơ?
Sen hồ mượt lá mong đùm cốm
Khao khát cúc vàng ủ ý thơ!
 
Trăng khuyết rồi trăng cũng lại rằm
Đá vàng khảm dạ dẫu xa xăm
Thu về thanh đẹp tình mai trúc
Tựa gốc đa xanh tĩnh diệu tâm.
 
9 - 7 - 2016
Nguyễn Văn Thái
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NGÓNG THU"