PEARL

Có Bao Giờ Chị Lại Ngừng Thương Em!


 


Cùng một dòng máu cha trao
Uống chung nguồn sữa ngọt ngào mẹ cho.
Tình thâm thủ túc tròn vo
Đồng cam cộng khổ đói no chia đều.
Nhưng chị nhường em phần nhiều
Thiệt thòi chị nhận bởi chiều chuộng em.
Em thường ganh tị hờn ghen
Nỗi buồn thắm đẫm đan xen tim gầy.
Tình chị vẫn luôn đong đầy
Dầu em đôi lúc đổi thay …vô chừng.
Chị em đâu phải người dưng
Có bao giờ chị lại ngừng thương em!
 
PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 8 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Có Bao Giờ Chị Lại Ngừng Thương Em!"