Đuyên Hồng

THU VỌNG
(Viết cho Thu)
 
Bởi lẽ mùa thu vừa ghé cửa
Em đi về biết có nhớ mong
Ta xô nắng nghiêng mây về một thuở
Hứa những gì ta đã dệt mộng chung…
 
Em có nhớ nỗi buồn chao chiếc lá
Một khoảng đời ta lặng giữa hư không
Thu là vậy, bùng lên từ yên ả
Những ngôn từ chỉ thu hiểu ta chăng?
 
Em có đợi chiều đi hoang bao ngả
Hay thả mình giữa tím biếc xa xăm
Thu đã gởi giấc mộng đời yên ả
Heo hanh lòng trong phút chốc nguyên thâm…
 
Nay thương nhớ đã ghé bờ thu ấy
Một năm đời sống dậy biết bao lăm
Sao em mãi hư hao buồn đến vậy
Hãy nghe lòng thu vọng tiếng xa xăm…
 
August 13, 2014
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "THU VỌNG"