Đuyên Hồng

Cánh Bướm Hoa VàngNhà anh đông sang đầy hoa cải
Sắp tết vườn ươm những nụ vàng
Láng giềng lũ bướm mơ hồ rủ
Từng đàn theo gió thoảng thơ sang

Thưở ấy em còn tóc xõa vai
Hay đến nhà anh đuổi bướm hoài
Bướm vàng nhiều quá, mình bắt mãi
Quên cả làng trên rực đào mai

Có một bữa thôi em chẳng qua
Vườn anh hoa cải đã cuối mùa
Làng bên đám hỏi nhà ai vậy
Nhộn nhịp áo hồng chiếc xe hoa

Năm sau hoa cải vẫn vàng nhà
Bướm đến nhưng mà em chẳng qua
Buồn lắm chẳng còn ai chung bắt
Xuân về vườn cải lại tàn hoa

Em đã sang ngang với người ta
Anh thôi trồng cải bỏ đi xa
Từng đêm vẫn mộng đôi cánh bướm
Dạo bước tình chung lượn vườn nhà

ĐUYÊN HỒNGa

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Cánh Bướm Hoa Vàng"