Đuyên Hồng

Chân KinhThuyền bát nhã con thuyền không đáy
Chở chúng  sinh thoát khỏi đọa đày
Nào ai mặc đẹp rượu say
Mau mau tỉnh giấc đến ngày sang sông…
 
Cuộc hồng trần  bao lần dậy sóng
Sinh ra trong bể ái trầm luân
Mang thân chẳng biết lo thân
Chỉ tham danh lợi nhọc nhằn tứ chi!
 
Chỉ lo chuyện có không không có
Tranh giành nhau cho bõ sân si
Than ôi! Một chữ từ bi
Ai mà thấu được quản chi hiểm nghèo…
 
Chuyện xưa nay ai người thức tỉnh
Làm gì cho tâm tính mở mang
Suốt ngày lợi lộc danh thơm
Đâu nơi chân lý tìm đường chánh nhân…
 
Thuyền Bát Nhã là thân tịnh độ
Là Kim thân bất hoại bất suy
Gắng công gìn giữ nội quy
Trước thời Tu Đức sau thì Luyện Thân…
 
Luyên sao chứng kim thân tam bảo
Giữ sao cho tinh khí thần hòa
Thần hòa ta lại với ta
Tìm về tiên tổ dựng nhà dựng tông…
 
Tông tổ ta giống Hồng dòng Lạc
Bao công ơn sâu khắc ghi tên
Sao cho đừng để tổ tiên
Cửu huyền thất tổ ưu phiền con ơi…
 
Thân của con là Trời là Phật
Đừng tìm chi ngoài xác thân mình
Con ơi! Vạn quyển chán kinh
Trong con đủ hết chớ tìm đâu xa…!
 
Friday, August 13, 2010
Bạch Đồng - Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Chân Kinh"