PEARL

Trăn Trở


 


  


Bao nhiêu năm lái con đò tri thức
Nhọc trí tâm với sự nghiệp trồng người
Dòng thời gian cuộn chảy , mệt rã rời
Tay buông phấn , lòng gặng lòng : Sao nỡ !
*
Đến với nghề âu cũng là duyên nợ
Chuyện áo cơm , quên lãng tự bao giờ
Sớm chiều vui cùng ánh mắt trẻ thơ
Khát con chữ , háo hức nhìn cuộc sống .
*
Có những lúc tâm hồn cuồn cuộn sóng
Là  khi lòng tự trọng bị tổn thương 
Tìm đâu ra chuẩn đạo lý luân thường
Phẩm hạnh xuống dốc , chán chường , sầu não .
*
Lý luận quẫn , khác gì đi trong bão
Cứ  thét gào , cố vực dậy lương tâm
Tuyệt vọng nào níu vội bước thăng trầm
Thử nhiệt huyết , còn sôi lên sùng sục ?
*
Mong sao đời  ban cho điều hạnh phúc
Thế gian này , người biết quý mến nhau
Một con ngựa đau , bỏ cỏ cả tàu
Vực dậy đạo đức đang đà suy thoái .
*
Chung tay lại , không chỉ là lời nói
Góp sức vào , với khối óc con tim 
Hỡi những ai đang mải miết kiếm tìm
Nền giáo dục thật đậm đà bản sắc .


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Trăn Trở"