Đuyên Hồng

Mùa thương nhớRồi đông cũng về thôi em ạ
Ngày tàn thu lá đã rụng nhiều nơi
Chiều đã cạn cây cuối cùng trút lá
Sao em còn thương nhớ mãi em ơi!
 
Chiều rụng rồi, hoàng hôn tím cút côi
Anh nhặt gió để gom vào kỷ niệm
Anh đốt lửa cho đông tàn, xuân hiện
Em nơi nào mùa thương nhớ của tôi…
 
Xin đừng buồn hãy để lặng lờ trôi
Mùa thương nhớ giấu vào trong ký ức
Ước có thể vượt qua vòng trái đất
Gửi một mùa thương nhớ cùng em 


Thursday, 30 October 2008

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Mùa thương nhớ"