Ngã Du Tử

Mùa tự do bayTặng người muôn dặm
Dong ruổi một đời lạnh chốn nao,
nhà xưa còn nhớ buổi quay về
liềm trăng đã cứa vào thiên cổ
vàng võ từ bi (đẫm lệ thề)?

này anh, mai mốt ngày thay lá
cũng nhớ xanh như thuở ngang tàng
thiêng liêng nào giục đường chim cũ
từng tốp thiên di động cuối ngàn

thời đã sang mùa xanh tóc bay
trời Nam trở dạ giục giang hồ
này em, nếu vàng như như lá úa
nhìn mắt sông quê chọn lối về

và cứ thảo thơm như thuở cũ
non nhà sẽ xanh mộng nhân gian
qua từng ô cửa lòng dân tộc
mùa tự do bay khắp phố làng
NGÃ DU TỬ
(Trích MẮT THÁNG GIÊNG, NXBTN 2011)

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Mùa tự do bay"