Nhà Quê

Mưa


Qua hồi nắng ấm vừa sau Tết
Mây giăng xà thấp gió Tây Nam
Những trận mưa mùa hay bất chợt
Đủ ướt áo người đủ giữ chân
Phải chi ta được là giọt nước
Lất phất cho đời viết thành thơ
Hay bay nhẹ hửng... xòe cánh lá
Trên cây lượn xuống chỗ đang chờ
Nhất định không làm cơn thịnh nộ
Không làm tia chớp không gió giông
Để cánh vườn ươm mai hé nắng
Vừa nức đêm qua điểm nụ hồng

NhàQuê
08-06-2011

Được bạn: VNTQ
Người gởi: diên vỹ
Ngày: 22/08/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa"