Đuyên Hồng

SAY TÌNH


 

Đã hẹn với nhau tự kiếp nào

Tình này thắm đượm vẻ thanh tao

Như chim liền cánh đàn hòa nhịp

Như lá chung cành gió gọi sao

Một phút tâm tình ngàn tối nhở

Một giây xa cách vạn ngày đau

Biết nên duyên phận gì không nhỉ

Mà vẫn say sưa vẫn ngọt ngào

November 04, 2010

 

Được bạn: HB 07.11.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SAY TÌNH"