ngã du tử

HỒN NHIÊN TA GỌI MÂY VỀ


 
            ngôn ngữ ngọt bùi múa rối
            nghĩa nhân nhuộm trắng cả rừng
            ta rẽ ngang đời một lối
            yêu người rất mực bao dung
           
            được thua làm sao nói hết
            thôi về xếp lại niềm tin
            lớp lớp vào hồn ủ kín
            nữa mai hong lại mặt trời
 
            trăng khuya nhạt màu thiên cổ
            hồn nhiên ta gọi mây về
            tội lắm bàn chân thổ mộ
            lạc đường đi giữa trời mê
 
            lương tri muôn đời bất tận
            cớ sao yên lặng ngậm vành
            ơi người chân thành lên tiếng
            muôn phương hương nắng xây thành
 
            giữa những trái tim dị dạng
            nỗi đau lặng dấu bên lòng
            mai sau rực màu chính ngữ
            chân trời xóa sạch đường cong


                                   

Được bạn: HB 26.12.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HỒN NHIÊN TA GỌI MÂY VỀ"