Đuyên Hồng

HOANG TÍCH


 

Những cung điện vùi sâu trong lòng đất
Mấy nghìn năm lịch sử thăng trầm
Bao vương triều thịnh, suy, vong, diệt
Còn lại gì trên những nét họa văn?
 
Hỡi những anh hùng dựng cờ mở nước
Hỡi những hôn quân tàn bạo tham dâm
Đêm lịch sử trống truyền bao năm trước
Vương triều nào cũng theo bóng phù vân…
 
Ngày mai nữa, nơi này vùi dưới đất
Những tượng đài sẽ đợi vết soi săm
Ai là kẻ moi lên từ đã mất
Chút oai hùng trong ngọn gió muôn nămSeptember 8, 2007

Được bạn: HB 19.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HOANG TÍCH"