ngã du tử

Quê hương và bè bạn

  
  
            Tôi về chơi giữa quê hương
            bước đi từng bước mà thương quê nhà
            nghe ngày gọi thức thi ca
            bóng sông thân núi như là hanh hao
            rì rào gió chạm bờ cau
            lồng hương thơm thoảng ướp vào văn chuơng
            hạ ơi phượng đỏ ven đường
            mùa xuân xưa đã lạc phương mất rồi
            chữ tình tha thiết trong tôi
            người dân quê mãi cả đời gieo neo
            lối về làng mạc hanh heo
            bóng trai tráng chỉ liêu xiêu một vài
            bạn bè xúm xít lai rai
            mừng gặp lại tháng năm dài áo cơm
            buồn vui từng chuyện thăng trầm
            mỗi anh em một trần gian cuộc đời
            lời vui xin được trân mời
            nỗi buồn mặc kệ giấu vào buồng tim
            lâu rồi tếch một cánh chim
            nghe hồn ấm lại trái tim Sài gòn
            về  chơi giữa hạ trăng tròn
            cảm ơn đời có nụ hôn bạn bè
 
  
                                             

Được bạn: HB 06.08.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Quê hương và bè bạn"