Nhà Quê

Tờ Giấy Xếp

Vở học trò cuối năm còn trắng
Đem viết thư gấp xếp thẳng ngay
Hình chữ nhựt gói giùm ý diễn
Dúi vào tay… rồi ngóng từng ngày
Người ngỏ ý ta kêu bằng Cậu
Hàng xóm thôi …hình chẳng họ hàng
Tuổi trạc cỡ quê nghèo ít học
Thôi đành nhờ… từ đó ơn mang
Trước khi xếp đọc qua một lượt
Người “đứng đơn” đắc ý gật đầu
“Ông Mai Giấy” lòng vui mở hội
Và đợi chờ chưa phải là lâu
Cô xóm trên sau nầy kêu Mợ
Ghé nhà thăm bẽn lẽn thập thò
Nhờ đọc giúp lá thơ vừa nhận
Thư trả lời cũng một ta lo
Ba bốn lượt “Ông Mai” hết việc
Họ hẹn riêng… ta trở lên thành
Năm học mới…dưới quê bỗng nhắn
Mời về ăn đám cưới …(ta)…cười lăn
Cậu Mợ giờ con đàn cháu đống
Mấy chục năm đạn thiệt bom bừa
Cây hạnh phúc… góp phần ngày đó
Đã um tùm kín mảnh đất xưa
Gần đây thôi bên nhà thăm hỏi:
“Bển Thằng Hùng có mạnh giỏi không?”
Đêm ta nằm phim xưa chiếu lại
Hình dung giờ tóc trổ màu bông
Nhà Quê Dec 11, 2008

Được bạn: vdn 16.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tờ Giấy Xếp"