Đuyên Hồng

ĐỢI ANH VỀ


Em ơi đợi anh sang
Đợi ngày anh về nhé
Đừng buồn trông mây hoang
Đừng buồn nhìn trăng lẻ
 
Hãy chờ anh em nhé
Khi lòng đã trao nhau
Mặc tim mình nhỏ lệ
Mặc mắt nhoà giọt châu
 
Chờ anh qua mùa ngâu
Chờ anh qua mùa gặt
Cách ngăn dù xa tắp
Đã có thơ bắc cầu
 
Đợi anh về em nhé
Dù đông dài lê thê
Dù đêm buồn quạnh quẽ
Dù xuân về đê mê…
 
Em ơi đợi chờ anh
Tình nào đẹp như tranh
Tình nào xanh như lá
Đợi anh về yên ả
Đêm nồng nụ hôn trinh
Đợi anh về, biển cả
Ta làm con sóng dềnh
Đợi anh về em nhá
Ta tan vào hư không…

Được bạn: HB 09.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐỢI ANH VỀ"