Đuyên Hồng

CHIỀU NAY


Chiều không hẹn em sang cùng mây tím
Nhẹ hồn anh vương một bím tóc sầu
Đừng đi nữa em ơi lòng đã mến
Xin cùng người ta hát khúc tình sâu
 
Chiều nay lặng gió im trên mái tóc
Nét tơ duyên cũng vừa thả nốt trầm
Ta dạo bước tay cầm tay muốn khóc
Hát trao lời một khúc hát tri âm
 
Chiều nay lạ nét hoàng hôn bịn rịn
Lời chưa trao mắt chẳng dám chào nhau
Môi lấp lửng trái tim hồng mọng chín
Rụng vào nhau một nỗi ngọt ngào
 
Chiều nay vắng ta ngồi nhìn mây trắng
Em thả gì ngọn gió giữa trời cao
Em có biết lòng ta theo cánh nắng
Trôi cùng em chẳng biết đến phương nào…

Được bạn: HB 08.07.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHIỀU NAY"