Đuyên Hồng

NGƯỜI ƠI


Ta vẫn đợi người về từng đêm nhớ
Ôi Nàng Thơ! Giấc mộng của đời ta
Người đi miết không còn quay về nữa
Bao đêm ngày ta ngóng một bóng hoa


Còn mãi đợi phút người trở lại
Nào con chim mỏi cánh hãy về đây
Ta lại đón khúc nhạc tình xưa dậy
Rạng nụ cười thắp ánh mắt ngất ngây


Người đã xa còn ta buồn quay quắt
Ghét ngày dài đêm lạnh gió mồ côi
Thương cả hạt mưa dày lay lắt
Giữa trời chiều rột rạt ướt át rơi..


Ngày vắng lặng còn đêm ồn ã nhớ
Người biết chăng ta sợ gọi tên người
Không muốn để lòng ta òa lên vỡ
Khóc nỗi buồn từng đêm ngậm ngùi trôi


Người đã bỏ cuộc chơi về viễn xứ
Vui với người ta,  ừ nhỉ cứ đi thôi
Ta chẳng hận, chỉ biết mình đã lỡ
Trót dâng đời một nỗi nhớ! Người ơi…

Được bạn: HB 07.07.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGƯỜI ƠI"