Đuyên Hồng

CHIA TAY (2)


Em buồn lệ nhỏ tựa trời ngâu
Em khóc tình xưa đã nhạt màu
Em biết lòng son quên chẳng được
Em hờn duyên bạc nhớ nên đau
Em thương phận mỏng sao chua chát
Em tủi tình cay chẳng ngọt ngào
Em xót đôi đường chừ cách biệt
Em hoài tiếc thuở sống bên nhau

Được bạn: HB 08.06.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHIA TAY (2)"