Nhà Quê

Mai Đây


Mai nầy cõi tạm vẫy qua
Hỏi tình yêu có phôi pha đổi màu
Nghĩ là vẫn đẹp biết bao
Ngôn từ đâu đủ nói sao tròn lời
 
Một ngày lời ngỏ dâng khơi
Đổi màu thay sắc cuộc đời em , tôi
Tháng năm hiu quạnh đơn côi
Bỗng dưng dịu ấm dòng đời trở trăn
 
Có lần lòng tự vấn rằng
Phải hôm huyền diệu nguyệt đăng tiễn chiều
Ta trao nguyên vẹn tim yêu
Không gian bỗng trỗi nhạc dìu dịu thơ
 
Hai dòng hòa nhập bến chờ
Sóng tình tràn xóa dấu mờ ưu tư
Vá lành từng mảnh hao hư
Căng buồm giong ruổi đâu  trù gió lên 
  

Được bạn: GB 16.04.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mai Đây"