Đuyên Hồng

Tháng Giêng em về


 

Em về
Gánh nắng hai vai
Tháng Giêng xanh mướt
Chiều dài đợi mong


Em về
Đường phủ ánh hồng
Con chim gọi bạn
Hát trong vườn nhà


Em về
Mắt nhỏ mưa sa
Nụ cười chúm chím
Vỡ òa câu thơ


Em về
 Trắng xóa đôi bờ
Dòng sông
Hương bưởi đã chờ bến xưa


Em về
Chiều bỗng ngẩn ngơ
Trời xanh
Mây tím cũng vừa
Bay qua

Được bạn: ộng.04.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tháng Giêng em về"