Nhạc Sĩ:
Tô Huyền Vân
Trình Bày:
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Cây đòn gánh

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành
Thơ Lời: Khuyết danh

Lưng cây đòn gánh mòn trơn
Lời tre khô nhắc công ơn mẹ già
Chợ chiều chợ sớm bôn ba
Sáng trưa tất bật đồng xa đồng gần
Nắng mưa chẳng quản nhọc nhằn
Vì ai vai lệch lưng còng mẹ ơi
Da xương bào cật tre mòn
Trăm năm mẹ gánh í…
Trăm năm mẹ gánh đời con qua đèo
Gánh gian nan, gánh hiểm nghèo
Gánh mơ ước lẫn gieo neo đi về
Gánh bình minh chợ bến quê
Gánh hoàng hôn bước chân đê gập ghềnh
Ơ…..
Gánh trăng giếng cuối đầu thôn
Gánh than lửa cháy qua cồn cát trưa
Một đời gánh nắng cùng mưa
Vì con mà mẹ…Vì con mà mẹ vẫn chưa an lòng.

Nguồn: http://vnthuquan.net
Người đăng: MRS
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2007

Bình luận về bản nhạc "Cây đòn gánh"