Nhạc Sĩ:
Tiến Luân
Trình Bày:
Quang Linh
Cho quên mau

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Trúc Quỳnh
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cho quên mau"