Nhạc Sĩ:
Phú Quang
Trình Bày:
Bảo Yến
Giọt buồn thu

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Lê Hoàng Anh
Giọt thu buồn là chiếc lá vàng se
Bởi nắng hạ thấm vàng quá đổi
Giọt thu buồn trên cánh hoa thạch thảo
Tím long lanh như muốn nói điều gì
Giọt thu buồn là (trăng sáng thanh tao)
Cho hé mở giữa trời mây u ám
Giọt thu buồn tiếng thở dài rất mỏng
Của những vòm cây đêm vắng ai nghe

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Ghi lời: Nguyenthoai
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Giọt buồn thu"