Nhạc Sĩ:
Xuân An - Thu Bồn
Trình Bày:
Bảo Yến
Tạm Biệt Huế

Tân Nhạc - Quê Hương

Theo em . . . lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc . . . đắm chìm sông sâu
Mặt trời vàng . . . và mắt em nâu
Cho anh gởi Huế . . . một câu thơ tình
Huế ơi . . .
Áo trắng ngày xưa . . . thuở tìm em không thấy
Mênh mang mấy nhịp . . . Trường Tiền . . . nắng lên
Nắng lên từ phía . . . nón em nghiêng . . . qua cầu
Huế ơi . . .
Nhịp cầu cong mà con đường thì thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi mô
Con sông dùng . . . dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng . . . nên Huế rất sâu
Huế ơi . . .
Tạm biệt nhau mà trong lòng còn Huế
Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya
Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về . . . hoá đá phía bên tê

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 2 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Tạm Biệt Huế"