Nhạc Sĩ:
Hoài Linh
Trình Bày:
Quang Lê
Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Tân Nhạc - Tình yêu
http://lilacblog.files.wordpress.com/2012/06/03-ve-dau-mai-toc-nguoi-thuong-quang-le.mp3

Nguồn: Tố Tâm
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 9 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Về Đâu Mái Tóc Người Thương"