Nhạc Sĩ:
Trúc Hồ
Trình Bày:
Quốc Khanh
Lời Dối Gian Chân Thành

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả

 


Một giông sông nữa đã ra đi
Một giông sông nữa đã vội đi
Người ơi, có buồn không
Người ơi, tiếc gi không
Dòng đời sao mãi cứ loanh quanh
Người đời sao mãi dối lừa nhau
Lời xa vẫn còn đây người xa đã về đâu
Giòng sông ngây thơ nên giòng sông hay mơ
Đời nghe chưa yên nên dòng sông muộn phiền
Giòng sông đi hoang khi tình chưa ly tan
Một mai trở về
Xóa tan
Lời dối gian chân thành

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 18 tháng 2 năm 2014

Bình luận về bản nhạc "Lời Dối Gian Chân Thành"