Nhạc Sĩ:
Nhạc Ngoại Quốc
Trình Bày:
Cardin Nguyễn
Tình Đời

Tân Nhạc - Tình yêu

Một mình em ngồi đây thương nhớ

Ngỡ sao hôm nay mới biết tình người trong mơ

Ngày nào anh bên em để nói

Đưa hai tay cống hiến cuộc đời cho em

 

When they need you, they gonna please you

Let your have your way

And when your time is done,they're gonna show you

Nothing ever was free

 

That's when I said Love, it's time over rated

you'd see them act so shady all the time

The way they playing their games get what they can

Tình đời mình còn bao nhiêu đắng cay

Con tim đã theo tháng ngày, người luôn đổi thay

Em nhớ nhung chi cho phiền

 

Một mình em ngồi đây thương nhớ

Ngỡ sao hôm nay mới biết tình người trong mơ

Ngày nào anh bên em để nói

Đưa hai tay cống hiến cuộc đời cho em

 

Love, it's time is over rated

you'd see them act so shady all the time

The way they playing their games get what they can

Tình đời mình còn bao nhiêu đắng cay

Con tim đã theo tháng ngày, người luôn đổi thay

Em nhớ nhung chi cho phiền

 

When they need you, they gonna please you

Let your have your way

And when your time is done, they're gonna show you

Nothing ever was free

That's when I said Love, it's time over rated

you'd see them act so shady all the time

The way they play their games get what they can

Tình đời mình còn bao nhiêu đắng cay

Con tim đã theo tháng ngày, người luôn đổi thay

Em nhớ nhung chi cho phiền

That's when I said Love, it's time over rated

you'd see them act so shady all the time

The way they play their games get what they can

Tình đời mình còn bao nhiêu đắng cay

Con tim đã theo tháng ngày, người luôn đổi thay

Em nhớ nhung chi cho phiền

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 19 tháng 7 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Tình Đời"