Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Lương Tùng Quang
Hạnh Phúc Mong Manh

Nhạc Trẻ - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn:
Người đăng: ms
Vào ngày 9 tháng 11 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Hạnh Phúc Mong Manh"