Nhạc Sĩ:
n/a
Trình Bày:
Hồng Nhung
Cũng Sẽ Chim Trời

Cổ Nhạc - Bi ca

Í a, í ối i à. Í a, í ối i à
Nhật nguyệt í a trên cao
Ta ngồi ối a dưới thấp
một dòng í a trong veo
sao lòng ối a còn đục
Bày vạc í a bay qua
keo mòn í a tình lặng
đường dời í a không xa
sao chồn gối chân

Nhật nguyệt í a trên cao
Ta ngồi ối a dưới thấp
một đường í a cong queo
nắng vàng ối a đột ngột

Từ độ í a chim thiêng
Thót lời ối a mệnh bạc
Từng giọt í a vô biên
Trôi chi í a tiếng tăm

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 20 tháng 7 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Cũng Sẽ Chim Trời"