Nhạc Sĩ:
Jimmi J.C. Nguyễn
Trình Bày:
Jimmi J.C. Nguyễn
Mười sáu mắt nai

Tân Nhạc - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: VNthuquan
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 19 tháng 10 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Mười sáu mắt nai"