Là một thư viện online vô vụ lợi, sách báo trong thư viện được:
- Các thành viên trong diễn đàn đánh máy và gửi lên.
- Sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, hoặc do các tác giả và các bạn hảo tâm gửi tặng.
Sách truyện trong thư quán chỉ có thể đọc online và được để ở các định dạng:
Text, PDF, Epub, Audio, Image
Hiện có 15859 Tác phẩm, Trang 8 / 793
Sắp xếp theo thời gian gửi lên