Băng Nguyệt

Chúc Xuân 2007


Ừ thì cũng đón mời Xuân
Bước qua cho đủ tần ngần mãi chi
Mai vàng e ấp nhu mì
Đào tươi khoe sắc trúc thì đang xanh
Chúc cho các chị các anh
Niềm vui hạnh phúc như tranh hoạ đồ
VNTQ hải hồ
Tứ hải huynh đệ rầm rồ vui xuân
Chị em đây đó cùng mừng
Ừ thì cũng đón mời Xuân...với Người...

Được bạn: HB 08.02.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chúc Xuân 2007"