Băng Nguyệt

Xuân 2007

 
Có kẻ tha phương đang nhớ nhà
Khi nhìn Mai thắm nở gần xa
Khắp nơi trên nẻo đường đất Việt
Và dòng nhạc Xuân ca thiết tha
 
Vạn sự bình an ta mong cầu
Cho bạn bè ta khắp năm châu
Bốn biển quây quần vui sum họp
VNTQ một vòm cầu
 
Bánh chưng bằng ảnh nhìn cũng đủ
Mai vàng platic thấy cũng vừa
Ấm áp lòng ta đang có bạn
Vơi buồn đôi chút thế có ưa?!
 
2007 nhiều kỳ vọng
An khang thịnh vượng bước song song
Phú lộc thọ viên thành mỹ mãn
Xuân cho ý thắm những tấc lòng!

Được bạn: HB 08.02.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuân 2007"